Debatindlæg

Do as they say…

Do as they say…

…is a difficult exercise for many. Not at least for EU. Recently returned from yet another nice European conference on aquaculture in Salzburg, including Ministers and the Commissioner, I note EU’s beautiful rhetoric, while aquaculture production stagnates or even decreases in the EU area. This has been the case for the last 20-30 years. See my comment og Ms. Damanakis[Read More…]

by 14. maj 2012 Debatindlæg
At gøre som man siger..

At gøre som man siger..

.. er en svær øvelse for mange. Ikke mindst for EU. Netop hjemkommet fra endnu en fin EU konference om akvakulturen med deltagelse af ministre og kommissæren må jeg konstatere, at EU holder fine skåltaler, medens akvakulturen stagnerer eller ligefrem går tilbage i EU området. Sådan har det været i de seneste 20-30 år. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 14. maj 2012 Debatindlæg
At pumpe eller ej

At pumpe eller ej

En af de meget fine ting ved klassiske dambrug (og ved havbrug) er, at vedvarende energi forsyner fiskene med rent vand og ilt og fjerner og omsætter affaldsstofferne. Det er derfor helt tosset, at den ny dambrugsbekendtgørelse stiller krav om, at vand skal pumpes ind i dambrugene. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 2. maj 2012 Debatindlæg
Hastværk & lastværk

Hastværk & lastværk

Dansk Akvakultur, har samme med den øvrige fødevareproduktion i Danmark været misreguleret i mange år, hvilke har været til stor skade både for miljøet og produktionen. Det er derfor godt, at akvakulturudvalgets anbefalinger, endelig efter knap to år, har fået sat skred i udformningen af et nyt regelsæt for erhvervet. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 16. marts 2012 Debatindlæg
Jørn Jespersen

Historisk chance for at forene miljø og landbrug

Regeringen har nedsat en Natur- og Landbrugskommission. Formand bliver Jørn Jespersen, der har været formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. I dag direktør for Dansk Miljøteknologi. Lyder det kedeligt? Tænk om igen. Det er et meget spændende og vigtigt arbejde, der skal gøres, og derfor skal kommissionen hilses velkommen. Læs mit indlæg i den Korte Avis

by 3. marts 2012 Debatindlæg
Nu kommer de ”grønne” ørreder

Nu kommer de ”grønne” ørreder

Kunderne efterspørger i stigende grad produkter med et lavere miljø-, natur- og klimamæssigt ”fodaftryk”. I Dansk Akvakultur er vi så heldige, at alt det vi producerer allerede ligger i den pæne ende af fødevareproduktionen, hvad angår det grønne. Vores ørreder har et lavt tab af kvælstof pr. produceret værdienhed, både fordi prisen er relativ høj i forhold til de flere[Read More…]

by 21. februar 2012 Debatindlæg
Ud i det åbne rum

Ud i det åbne rum

Det er med fornøjelse, at jeg følger klimadebatten på denne blog. Stor ros til Hr. Branner med hans behjertede forsøg på at lave en blog, hvor modstridende synspunkter kan mødes.Men jeg må sige til de ”klimaskeptiske” af bloggerne, at I bør bruge noget af jeres energi på at komme ud i det åbne offentlige rum med jeres veldokumenterede og kvalificerede[Read More…]

by 17. februar 2012 Debatindlæg
Store forventninger

Store forventninger

Dansk Akvakultur har et godt tilbud til samfundet. Over en kortere årrække vil vi øge produktionen af fisk, skaldyr og tang til 180.000 tons / år til en værdi af 4 mia. kr/år. Det meste går til eksport, og desuden kan vi oprette 2.000 godt lønnede arbejdspladser i udkantsdanmark. Det hele kan foregå inden for samfundsfastlagte miljømål. Se min leder[Read More…]

by 19. januar 2012 Debatindlæg
Debat om landbrugskommissionen

Debat om landbrugskommissionen

Kig ind på dansknatur’s blog, der redigeres af Michael Stoltze. Her debatteres bl.a. landbrugskommissionen.

by 5. november 2011 Debatindlæg
Farlige utopier

Farlige utopier

Uddeling af valgmateriale er fyldt med spændende oplevelser. På Rådhuspladsen mødte jeg forleden et hold Jehovas Vidner, som gerne ville uddele ”Vågn op” til mig. Lidt senere kom en yngre mand hen til mig og startede en diskussion – på et højt intellektuelt niveau:) – hvor han gennemgik socialismens, liberalismens, kapitalismens og demokratiets elendighed. Det første kunne vi jo hurtigt[Read More…]

by 12. september 2011 Debatindlæg