I min seneste leder i Dansk Akvakulturs nyhedsbrev har jeg beskrevet, hvor vigtigt det er, at vi får nogen gode vandplaner på et korrekt vandmiljøfagligt og juridisk grundlag. Som sikrer balancen mellem at udvikle akvakulturproduktionen efter markedets behov med en vækst  8 % om året og  ambitiøse mål for natur- og miljøtilstanden.

Det vil være en hån mod dansk biologisk produktion og naturen og miljøet, hvis de samme ubrugelige vandplaner sendes ud i uændret form efter at de er kendt ugyldige af natur- og miljøklagenævnet.

 

 

Comments are closed.