Jeg var den 8. februar 2011 til møde om landbruget og vandmiljøet på Nationalmuseet.

Lad mig i den forbindelse erindre om, at Danmark ikke kan løse havets iltsvindsproblemer alene.

1/4 af N-tilførelsen til Kattegat/Bælterne kommer fra DK.

Den samlede N-tilførsel fra land til Nordsøen/Østersøen er 2.6 mio. tons. Heraf udgør Danmark ca. 3%.

Læs rapporten Miljøeffektvurdering for havmiljøet del 2 her.

Sild på Bornholm

Comments are closed.