Hatten af for Morten Beiter for en glimrende artikel om den grænseoverskridende bonde. Artiklen illustrerer godt de problemer, som dansk fødevareproduktion har med at konkurrere, i et land med en ukvalificeret miljøforvaltning, og mod andre lande, som uden blusel støtter deres egne produktioner.

Tyskerne har valgt at give en fornuftstridig høj pris for biogas. En pris, der ikke står i en rimelig relation til de CO2 omkostninger, der spares.

Reelt er der tale om et indirekte statstilskud til de tyske svinebønder. Den gode Frau Merkel, som ellers er så optaget af, at vi andre europæiske lande skal bringe vores økonomi i orden og spæge vort kød, føler sig ikke for god til at holde urentable tyske svineproducenter i live.

Der er for tiden overkapacitet på det europæiske marked for svineproduktion. Den ordentlige løsning på det er, at udbuddet reduceres ved, at ulønsomme producenter går konkurs. Ikke ved, at de holdes i live med et ”smart” biogastilskud. Kan det virkelig være rigtigt, at EU, som er sat i verden for at sikre fair konkurrencevilkår i det indre marked, kan tillade en sådan fremgangsmåde?

Dansk fødevareproduktion kan sagtens konkurrere i fri konkurrence på det globale marked. Det kræver, at politikerne insisterer på en miljøforvaltning, som belønner god indsats for miljøet, i stedet for det nuværende detailreguleringssystem, hvor miljøbureaukrater tror sig i stand til at diktere, hvordan en fødevareproducent skal indrette og drive sin produktion.

Og naturligvis skal vi have ens og fair konkurrence vilkår, helst ved at enhver form for statsstøtte til fødevareproduktionen fjernes i alle lande, jo før jo bedre.

(Dette læserbrev blev bragt i Weekendavisen 25. februar 2011)

2 Comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.