Andre blogindlæg

Superintelligens

Superintelligens

Det er forbløffende og farligt, at politikernes opmærksomhed lader sig styre af  hvilke typer problemer, der har lettest ved at komme i medierne og ikke af en vurdering af om problemerne er væsentlige eller ligefrem eksistentielle: problemer, som vi ikke på menneskehedens nuværende udviklingsniveau er i stand til at forebygge eller afhjælpe.

by 7. november 2014 Jeg anbefaler
Klimarealistisk parti vinder valget i Holland

Klimarealistisk parti vinder valget i Holland

Klimaet ændrer sig på alle tidsskalaer. Når omstændighederne ændrer sig, tilpasser vi os til dem. Det gør vi gennem fornuftig vandforvaltning, ved at hæve digerne når det er nødvendigt og ved at give floderne mere plads. Men vi bør stoppe den hysteriske reduktion af CO2, en handling som vi, et lille land, fejlagtigt tror kan ‘redde’ klimaet.

by 25. november 2023 Arrangementer, Debatindlæg, Jeg anbefaler, Klima
Der er masser af fisk i havet omkring Danmark

Der er masser af fisk i havet omkring Danmark

Der er ikke faglig dækning for den uansvarlige påstand om at “der ikke er nogen fisk tilbage i danske farvande”

by 27. oktober 2023 Debatindlæg, Vandmiljø
Havnebad: Foto HOFOR

I Blåt Bælte om iltsvind

Men vi kan godt nå god økologisk tilstand. Det kræver blot at vi tager os tiden til det og bruger de rigtige markedsbaserede reguleringer og snilde teknologier. Hastværk er ligeledes på dette område lastværk

by 21. oktober 2023 Debatindlæg, Vandmiljø
De unges vej til Klimarealisme

De unges vej til Klimarealisme

Danske børn og unges klimainteresse er næsten halveret sammenlignet med 2020. For kun 25 pct. af respondenterne i år er vigtigt at gøre en indsats for at leve miljø- og klimavenligt. I 2020 var tallet markant højere, her var det vigtigt for 43 pct. af respondenterne blandt børn og unge.

Der er så meget politikere ikke forstår

Der er så meget politikere ikke forstår

Frederiksens syn på økonomisk udvikling er åbenbart, at produktivitet ikke er vigtigt og at udvikling er drevet af arbejdsmoral og almindelige menneskers arbejdstid. Måske er hun bare så inkompetent, at hun er blind overfor virkeligheden, eller måske gør hun som om for at undgå den nødvendige diskussion om det reelle problem…

Mere kul på

Mere kul på

Vi skal blive ved med at bruge kul, olie og gas, så længe det er den billigste energiform og det vil den være i det mindste de næste 100-200 år

Danske unge har aldrig haft det bedre

Danske unge har aldrig haft det bedre

Hvordan kan det lade sig gøre, at medierne skaber et billede af omfattende og dyb mistrivsel blandt unge i Danmark, mens de bedste data vi har – når vi spørger de unge selv – peger på, at de er dem der trives allerbedst i Europa?

For få børn er det største problem i verden

For få børn er det største problem i verden

Der er en kulsort sky i horisonten. Vi mennesker får alt for få børn. Den globale fertilitet falder stærkt og nærmer sig det niveau på 2,1 hvor vi ikke mere er i stand til at reproducere os selv.

by 6. oktober 2023 Befolkning, Debatindlæg, Jeg anbefaler
Færre iltsvind i danske farvande

Færre iltsvind i danske farvande

At vi har et stort iltsvind lige nu skyldes ikke – som i overhovedet ikke – udledninger af kvælstof fra dansk landbrug. Men er betinget af et varmt efterår, hvor det ikke har blæst nok til at blande ilt fra overfladen ned til bunden

Hvad hvis gør ingenting? Grafik, KIDM

Klimakonferencen på DTU – om kulstofbalance og den kommende kulde

Det bedste for verden er at aflyse den grønne omstilling: Selvom vi gør ingenting, vil vi før eller senere opnå at stabilisere og reducere atmosfærisk CO2 og de globale temperaturer. Fordi vi kan forvente større effektivitet mht kulanvendelse og for det andet fordi andre energiformer som feks A kraft gradvis vil blive relativt billigere end fossilt brændsel, som vil blive mere sjældent og dermed dyrere at finde og udnytte

by 28. september 2023 Arrangementer, Klima