Archive for: vandplaner

Viel Geschrei und Wenig Wolle..

Viel Geschrei und Wenig Wolle..

… sagde konen, der forsøgte at skrabe hårene af en gris. Stort ståhej for ingenting passer ligeledes på de danske vandplaners indsats over for kvælstoffet og dennes indflydelse på sigtdybden og iltsvindet...

 

Vandplanerne duer ikke

Vandplanerne duer ikke

I min seneste leder i Dansk Akvakulturs nyhedsbrev har jeg beskrevet, hvor vigtigt det er, at vi får nogen gode vandplaner på et korrekt vandmiljøfagligt og juridisk grundlag. Som sikrer balancen mellem at...

 

Vandplanerne og kvælstoffet

Vandplanerne og kvælstoffet

Min akvakulturleder fra april 2011: Vandrammedirektivet og vandplanerne er et behjertet forsøg fra EU’s side på at få styr på de Europæiske vandmiljøforhold. Desværre indføres vandplanerne i Danmark...

 

Miljøbureaukrater skader miljøet

Miljøbureaukrater skader miljøet

“Jeg forlanger, at der skal være større faglig enighed om den målemetode, der anvendes i vandplanerne. Hvis forskerne ikke kan nå frem til den enighed, må vi kassere den nuværende målestok. Jeg vil...

 
 
 
 

Udarbejdet af